Giới thiệu chung về Tech Plaza

Giới thiệu chung

  • logo-techplaza
  • Giới thiệu chung về Tech Plaza
  • Giới thiệu về Tech Plaza CÔNG TY CỔ PHẦN TECH PLAZA VIỆT NAM Ngày thành lập theo  GPKD: 07/04/2015 Tên quốc tế:  TECH PLAZA VIET NAM JOINT STOCK COMPANY Người đại diện pháp luật: ( Ông) Phạm Văn Thanh – Chức Vụ: Giám Đốc MST: 0106814792 Trụ sở:  Số 140 Phố Thú Y, Xã Đức […]